Maja Leko Krznar

Partnerica

Maja Leko Krznar je stekla značajna iskustva u pružanju pravne pomoći trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama, ali i fizičkim osobama; u pravnom savjetovanju, sastavljanju pravnih dokumenata, u pregovaranju radi rješavanja sporova te zastupanju u parničnim, izvanparničnim, prekršajnim i drugim sudskim i upravnim postupcima.

Redovito savjetuje stranke vezano za radno pravo, ovršno pravo, trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, građansko pravo, pravna pitanja vezana uz zaštitu intelektualnog vlasništva, primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR). Objavljivala je stručne članke u stručnim časopisima (Časopis Rif, Riznica) i sudjelovala kao predavač na seminarima i radionicama s temama iz različitih pravnih područja, koje su predmetom njezinog rada i profesionalnih interesa.

Profesionalno iskustvo

  • Odvjetnički ured DARKO TEREK  2010.-2013.
  • Odvjetnički ured MAJA LEKO KRZNAR  2013.-2019.
  • Odvjetničko društvo RAVLIĆ & ŠURJAK d.o.o.  2019.-2021.
  • Odvjetničko društvo ŠURJAK & PARTNERI d.o.o.  od 2021.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
  • Pravosudni ispit, 2012.

Informacije

Email: mlkrznar@od-sp.hr
LinkedIn
Tel: 01/4828-559
Fax: 01/4811-989

Jezici

engleski

Glavna područja prakse

Radno pravo, građansko pravo, trgovačko pravo, pravo intelekturalnog vlasništva