Matej Klaričić

Odvjetnik
Matej Klaričić je prije osnivanja Odvjetničkog društva Ravlić & Šurjak imao samostalni odvjetnički ured od 2005. godine u okviru kojeg se profilirao za pravne poslove u području trgovačkog prava, prava društava, financijskog, bankarskog prava, kao i pružanja pravnih usluga na nizu projekata u području nekretnina koji su involvirali velike međunarodne klijente. Kao iznimno bitan dio stručnog tima Matej Klaričić je u okviru svoje dosadašnje pravne prakse sudjelovao na velikim infrastrukturnim projektima te je savjetovao niz međunarodno cijenjenih klijenata o brojnim pravnim aspektima navedenih projekata. Osim značajnog i bogatog iskustva na području trgovačkog i trgovačkog statusnog prava, Matej Klaričić redovito savjetuje stranke kada su u pitanju arbitraža, financiranje, tržišta kapitala kao i sva pitanja vezana uz zaštitu tržišnog natjecanja

Profesionalno iskustvo

  • Odvjetničko društvo ˝Marković & Plišo˝ od 2000.-2005.
  • Odvjetnički ured Matej Klaričić od 2005.-2013.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
  • Pravosudni ispit, 2004.

Informacije

Email: mklaricic@od-sp.hr

Tel: 01/4828-559
Fax: 01/4811-989

Jezici

engleski, francuski

Glavna područja prakse

Trgovačko pravo, pravo društava, financijsko pravo, parnični postupak, nekretnine, zaštita tržišnog natjecanja, stečajno pravo, postupci predstečajne nagodbe