Područja prakse

PRAVO DRUŠTAVA I TRGOVAČKO PRAVO

SPAJANJA I PREUZIMANJA

ENERGETIKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

NEKRETNINE

RJEŠAVANJE SPOROVA

BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO

TRŽIŠTA KAPITALA

PREKRŠAJNO PRAVO

POREZNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

RADNO PRAVO

Pravo društava i trgovačko pravo

Pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava, osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom, izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih sporazuma dioničara ili članova društva, priprema i organizacija glavnih skupština društva i pravno savjetovanje o pravima članova društva, zaštita članskih prava, rješavanje sporova između članova društva, Izrada i revizija trgovačkih ugovora, ugovori o distribuciji, ugovori o kupnji i prodaji, ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture).

SPAJANJA I PREUZIMANJA

Pravno savjetovanje o strukturiranju, pripajanju i spajanju (M&A), provođenju dubinskog snimanja (due diligence), provjera pravne i regulatorne usklađenosti, priprema ponudbene dokumentacije, otkup poduzeća od strane managementa, priprema obveznih ponuda za preuzimanje, zajednička ulaganja (Joint Venture).

ENERGETIKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

Pravno savjetovanje u području naftne i plinske industrije, ali i obnovljivih izvora energije u cilju provedbe projekata. Infrastrukturni projekti, koncesije, javni natječaji, javno privatno partnerstvo, autoceste, pravni due diligence.

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prijave namjere koncentracije pri Agenciji za tržišno natjecanje, pitanja zabranjenih sporazuma (vertikalni i horizontalnih ugovora), pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja, zastupanje pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, pravna mišljenja i revizije trgovačkih ugovora. Pravno savjetovanje i zastupanje u području zaštite žigova i patenta.

NEKRETNINE

Projekti razvoja nekretnina, trgovački centri i poslovne zgrade, ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe, komercijalni zakup, ugovori o građenju, pravni due diligence, savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte, golf tereni.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Zastupanje u trgovačkim sporovima, trgovačkoj arbitraži, obveznopravnim sporovima, stečajnim postupcima, radnim sporovima, upravnim postupcima, upravnim sporovima, postupcima prisilne naplate. Zastupanje pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave i drugim tijelima.

BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO

Pravno savjetovanje u vezi bankarskih i financijskih transakcija te transakcija vrijednosnih papira. Izrada dokumentacije za bankarsko poslovanje, zajmove, ugovore o financijskom i operativnom leasingu te ostale financijske proizvode.

TRŽIŠTA KAPITALA

Inicijalna javna ponuda dionica, uvrštenja vrijednosnih papira na burzu, izrada prospekta, investicijski fondovi, regulativa u vezi burze, zastupanje pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

INSOLVENCIJSKO PRAVO

Pravno savjetovanje uslijed insolventnosti i nelikvidnosti, stečaja, restrukturiranja, likvidacije, pružanje rješenja u cilju održavanja poslovne djelatnosti i saniranja štetnih posljedica stečaja. Podrška klijentima u postupcima prisilne naplate potraživanja.

JAVNA NABAVA I EU FONDOVI

Sudjelovanje u izradi EU projekata, pravna podrška kod ex-ante i ex-post analize, pravna zaštita pred nadležnim tijelima, izrada ugovora za projektno financiranje, javno privatno partnerstvo, pravno savjetovanje naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave, izrada dokumentacije, zastupanje pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave i rješavanje sporova pred upravnim sudovima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA, IT I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Projekti vezani za telekomunikacije, projekti vezani za informatičku industriju i IT, pravna pitanja vezana za internet sadržaj, regulativa, pravna pitanja zaštite podataka.

USTAVNO PRAVO I PRAVO EU

Pravno savjetovanje radi usklađenja sa Ustavnim vrednotama i propisima Europske unije, zastupanje u postupcima pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava (ECHR).

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravno savjetovanje i tumačenje propisa s ciljem prevencije prekršajnih sankcija, zastupanje u prekršajnim postupcima, poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga.

POREZNO PRAVO

Pravno savjetovanje vezano uz prikaz i tumačenje važećih poreznih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak, oporezivanje nekretnina), usluge poreznog zastupanja pred nadležnim tijelima.

UPRAVNO PRAVO

Pravno savjetovanje vezano uz djelovanje različitih upravnih tijela, javnih ustanova i agencija, zastupanje u upravnim postupcima pred nadležnim administrativnim tijelima.

RADNO PRAVO

Pravno savjetovanje iz područja radnog prava, izrada i revizija ugovora o radu i managerskih ugovora, pravno savjetovanje kod zasnivanja i prestanka radnih odnosa, izrada pravilnika i drugih općih akata, zastupanje u sporovima iz radnopravnih odnosa.