Iva Jalušić

Lawyer trainee


PROFESSIONAL EXPERIENCE

  • Law Firm HANŽEKOVIĆ & PARTNERI ltd, 2016. - 2018.
  • Law Firm ŠURJAK & PARTNERI ltd. from 2021.

EDUCATION

 
  • University of Rijeka, Facuty of Law, Law degree (mag. iur.), 2018.
  • Bar Exam, 2021.

Iva je odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Šurjak & Partneri d.o.o. Većinu svojeg rada posvećuje zastupanju i savjetovanju stranaka u parničnim, izvanparničnim i drugim sudskim i
upravnim postupcima. Iva savjetuje stranke o različitim pravnim pitanjima s naglaskom na
savjetovanje iz područja građanskog, radnog prava i postupcima iz područja naknade štete. Također,
pruža pravnu potporu u procesu prisilne naplate potraživanja u ovršnim postupcima, postupcima
osiguranja i stečajnim postupcima.

LANGUAGES
English

PRACTICE AREAS

Civil law, dispute resolution, commercial law, labor law