Iva Jalušić

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA


PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Odvjetničko društvo HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o., 2018. g. do 2021. g.
  • Odvjetničko društvo ŠURJAK & PARTNERI d.o.o., od 2021. g.

OBRAZOVANJE

 
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2018. g.
  • Pravosudni ispit, 2021. g

Iva je odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Šurjak & Partneri d.o.o. Većinu svojeg rada posvećuje zastupanju i savjetovanju stranaka u parničnim, izvanparničnim i drugim sudskim i
upravnim postupcima. Iva savjetuje stranke o različitim pravnim pitanjima s naglaskom na
savjetovanje iz područja građanskog, radnog prava i postupcima iz područja naknade štete. Također,
pruža pravnu potporu u procesu prisilne naplate potraživanja u ovršnim postupcima, postupcima
osiguranja i stečajnim postupcima.

JEZICI
Engleski

GLAVNA PODRUČJA PRAKSE

Građansko pravo, radno pravo, trgovačko pravo, rješavanje sporova.